Systemy

Charakter współpracy z nami zależy od oczekiwań naszych klientów. Wykonamy precyzyjnie określone zadanie lub weźmiemy szeroką odpowiedzialność za cały projekt.

Oferujemy także utrzymanie, gwarancję SLA oraz rozwój naszych systemów w środowisku klienta. Elastyczne podejście pozwala również dynamicznie zmieniać sposób współpracy w zależności od potrzeb i bieżącej sytuacji.

Skontaktuj się
Enterprise Campaigns System

Enterprise Campaigns System

Enterprise Campaigns System to rozwiązanie stworzone z myślą o wysokowydajnym przetwarzaniu procesów biznesowych, zarówno takich, gdzie wymagana jest interakcja użytkownika (Human Tasks) jak i takich, gdzie system samodzielnie, kierując się wytycznymi zawartymi w opisie procesu biznesowego, wykonuje powierzone mu zadania.

Dowiedz się więcej
System ubezpieczeń grupowych

System ubezpieczeń grupowych

System do kompleksowej obsługi ubezpieczeń grupowych. Wspiera produkty życiowe i majątkowe.  Posiada zautomatyzowaną obsługę wszystkich procesów sprzedażowych i obsługowych.  System udostępnia użytkownikowi interfejs WWW i jest zaimplementowany w nowoczesnej i lekkiej technologii.  Oprócz bogatej funkcjonalności zaletą systemu jest łatwość rozwoju oraz integracji. Pracownicy Decerto posiadają bardzo szeroką wiedzę biznesową z zakresu ubezpieczeń.

Dowiedz się więcej
System ubezpieczeń indywidulanych

System ubezpieczeń indywidulanych

System do kompleksowej obsługi ubezpieczeń indywidualnych.  Posiada zautomatyzowaną obsługę wszystkich procesów sprzedażowych i obsługowych.  System udostępnia użytkownikowi interfejs WWW i jest zaimplementowany w nowoczesnej i lekkiej technologii.  Oprócz bogatej funkcjonalności zaletą systemu jest łatwość rozwoju oraz integracji. Pracownicy Decerto posiadają bardzo szeroką wiedzę biznesową z zakresu ubezpieczeń.

Dowiedz się więcej
Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Wraz z rosnącą popularnością smartfonów i tabletów pojawiają się oczekiwania użytkowników systemów biznesowych, aby część swoich zadań mogli wykonywać z poziomu moblinego urządzania. Oferując aplikacje mobilne, wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Wykonamy samodzielną aplikację lub moduł kliencki większego systemu informatycznego.

Dowiedz się więcej
Portal Sprzedażowy

Portal Sprzedażowy

System dla agentów sprzedających produkty ubezpieczeniowe i finansowe. Aplikacja pozwala na elektroniczną rejestrację wniosków przy pomocy formularzy WWW. Wdrożenie rozwiązania firmy Decerto pozwala zastąpić papierowe wnioski i druki ścisłego zarachowania, ale może być również narzędziem elektronicznej ewidencji. Wykorzystanie systemu skraca proces sprzedaży oraz poprawia jakość danych.

Dowiedz się więcej