O firmie

Piotr Biedacha
Prezes Zarządu

Koordynuje prace zarządu, czuwa nad strategią i nadzoruje główne ścieżki biznesowe firmy. Dba o współpracę z najważniejszymi klientami. Jest ekspertem w dziedzinie systemów informatycznych wspierających CRM oraz logistyczno-magazynowych.

„Źródłem naszego sukcesu jest uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oraz duża elastyczność na rynku IT.”

Marcin Nowak
Członek Zarządu

Odpowiedzialny za realizację najważniejszych projektów. Nadzoruje przygotowanie ofert, prowadzi negocjacje i ustala kształty umów. Zajmuje się wyborem technologii i rozwojem. Jest ekspertem w dziedzinie portali oraz rozwiązań mobilnych.

„Metodykę projektową zawsze dobieramy do konkretnego projektu i środowiska. Tylko w ten sposób można uzyskać najwyższą jakość przy zachowaniu rozsądnego czasu trwania projektu.”

Janusz Januszkiewicz
Członek Zarządu

Odpowiedzialny za przebieg współpracy z klientami, rekrutację, budowę zespołów projektowych oraz rozwiązywanie bieżących problemów. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowie systemów informatycznych dla ubezpieczeń.

„Stawiamy na pełne zaufanie i współpracę. Kluczowy jest dla nas nie tylko know-how IT, ale także głębokie zrozumienie zagadnień biznesowych, które wspierają nasze systemy.”

Skontaktuj się

Decerto

Decerto jest integratorem oraz dostawcą zaawansowanych systemów informatycznych dla biznesu. Oferujemy usługi firmom z sektora ubezpieczeń, finansów i telekomunikacji, a także wszystkim przedsiębiorstwom, których działalność operacyjna opiera się na posiadaniu dużej ilości klientów i danych.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów biznesowych. Wśród nich są:

  • Systemy ubezpieczeniowe
  • Portale sprzedażowe
  • Systemy CRM
  • Systemy magazynowe
  • Systemy logistyczne
  • Systemy bilingowe
  • Inne systemy zaproponowane przez klienta

Bezpieczeństwo współpracy

W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie dostarczyć gotowe rozwiązanie lub zbudować je w oparciu o pomysł, wymagania lub architekturę klienta.

W przypadku, gdy zamówienie będzie dotyczyło gotowego rozwiązania, współpraca rozpocznie się od warsztatów polegających na pracy z aplikacją. Po zapoznaniu się z rozwiązaniem, Klient składa swoje wymagania i konsultując się z analitykami Decerto, ustala finalną funkcjonalność systemu, zakres wdrożenia, warunki utrzymania i koszt.

W sytuacji, gdy klient jest zainteresowany rozwiązaniem unikalnym bądź znacząco różniącym się od już istniejących, pierwszym etapem współpracy jest wstępna, bezkosztowa analiza wymagań i estymacja kosztów. W dalszej części, po podpisaniu umowy bądź zlecenia, przystępujemy do realizacji projektu.

Przewagi nad konkurencją

Sprawdzeni i wykwalifikowani konsultanci

W naszych projektach pracują osoby zatrudnione wyłącznie w Decerto. W ramach outsourcingu oferujemy jedynie osoby sprawdzone, które zdobywały doświadczenie w naszej firmie lub sprawdziły się w innych projektach outsourcingowych. Jeśli nie jest to wyraźnie wskazane przez klientów, nie korzystamy z usług podwykonawców.

Elastyczne podejście

Rynek oprogramowania dla biznesu wymaga specjalnego podejścia do klienta i jego potrzeb. W przypadku zapotrzebowania na unikalny system, niezmiernie trudno jest zebrać wszystkie wymagania i zbudować kompletną analizę. Dlatego nasze projekty staramy się prowadzić w taki sposób, aby na końcowym etapie powstało rozwiązanie spełniające wszystkie oczekiwania. Nasze projekty nigdy znacząco  nie przekraczają założonych budżetów.

Zaawansowana wiedza i doświadczenie branżowe

Jednym z czynników decydujących o powodzeniu projektów informatycznych jest znajomość zagadnień i założeń biznesowych przez informatyków. Rozumiemy to, dlatego w swoich projektach kładziemy bardzo duży nacisk na dogłębne zrozumienie specyfiki biznesowej. Przykładem może być tutaj szczegółowa wiedza na temat ubezpieczeń życiowych.

Determinacja w dążeniu do celu

Jako firma możemy pochwalić się, że do tej pory wszystkie nasze projekty zakończyły się sukcesem. Nasi klienci są zadowoleni ze współpracy z nami, co mogą potwierdzić nasze referencje.

Decerto to doświadczony i zgrany zespół profesjonalistów

Firma zatrudnia ponad pięćdziesięciu programistów. Nasi pracownicy są wybrani na bazie starannie przygotowanego procesu rekrutacji, który promuje wiedzę, kreatywność i zaangażowanie. Są to stali pracownicy.

Kultura pracy

Decerto reprezentowana przez pracowników firmy to przede wszystkim nastawienie na cel, aktywne szukanie rozwiązań i elastyczne podejście do zagadnień. W tworzeniu oprogramowania dla biznesu bardzo istotne jest zrozumienie zagadnień i procesów biznesowych. Pracowników Decerto charakteryzuje skłonność do głębokiego zrozumienia zasad i biznesowych reguł działalności naszych klientów. Dzięki temu są w stanie nie tylko skuteczniej przeprowadzić analizę, trafnie wyczuwając potrzeby i rozumiejąc oczekiwania, lecz także wytworzyć najlepsze funkcjonalnie oprogramowanie i posługiwać się właściwym językiem z osobami, które definiują i weryfikują wymagania biznesowe.

Zobacz realizacje