Kariera

Decerto to najlepsze miejsce do zdobycia wiedzy i rozwijania swoich zdolności dla początkujących programistów. Doświadczeni inżynierowie znajdą tu kreatywną atmosferę, indywidualne podejście oraz wygodne środowisko pracy.

Skontaktuj się

Kariera w Decerto

Decerto jest firmą wytwarzającą oprogramowanie, dlatego większość z ponad pięćdziesięciu pracowników to inżynierowie.  Zatrudniając się w naszej firmie, masz możliwość pracy na następujących stanowiskach:

Kultura pracy

Cechą firmy jest przyjazna atmosfera wśród pracowników oraz wzajemny szacunek. W Decerto najlepiej będą czuły się osoby, które rozumieją korzyści wynikające ze współpracy i wzajemnej pomocy. Stanowimy nie tylko grupę profesjonalnych inżynierów, lecz także zgrany zespół. Doświadczeni pracownicy pomogą wdrożyć się nowym osobom, natomiast nowi pracownicy nie powinni obawiać się o taką pomoc poprosić. Obca jest nam atmosfera niezdrowej rywalizacji. Praca to znacząca część naszego życia, dlatego chcemy, by w biurze wszyscy czuli się dobrze. Dzięki temu zyskują nie tylko pracownicy, ale również cała firma, a także nasi klienci. Wielu z nas spotyka się również poza biurem.

W Decerto promujemy osoby pracowite, odpowiedzialne i pragnące się rozwijać. Charakter naszych projektów wymaga od pracowników pełnego zaangażowania i skupienia na pracy. Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów pozwoliło nam wypracować właściwe proporcje pomiędzy narzuconymi rozwiązaniami, a inicjatywą własną członków zespołów projektowych. Dzięki temu niedoświadczeni programiści mogą poznawać zasady dobrego projektowania, systemy realizowane są właściwie, a kreatywni pracownicy mają szansę na wprowadzanie innowacji i zwiększanie know-how firmy.

W pracy bardzo ważne są uczciwe i szczere relacje z przełożonymi. Kierownictwo Decerto dba o to, aby przy zachowaniu odpowiednich proporcji być w przyjaznych, koleżeńskich stosunkach z każdym pracownikiem. Każdy problem można rozwiązać poprzez szczerą rozmowę przy wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Pracownik nie powinien mieć obaw przed poruszeniem w rozmowach kwestii finansowych, przydziału do projektu, czy też samopoczucia. W Decerto nie prowadzimy okresowych rozmów oceniających pracowników. Przełożeni starają się na bieżąco rozmawiać z podwładnymi o pracy w firmie, a pracownicy chcąc o coś zapytać, coś zmienić, czy poruszyć problematyczne zagadnienie, nie powinni czekać do wyznaczonego terminu, tylko jak najszybciej zasygnalizować sprawę swojemu kierownikowi.

Rozwój

Zależy nam, by nasi pracownicy mieli szansę zwiększać swoją wiedzę i kompetencje. Zarówno rozwój branżowy, jak i osobisty pracowników jest korzystny zarówno dla nich samych, jak i dla firmy. Największą na to szansę daje praca w zespole z bardziej doświadczonymi kolegami, w projektach pozwalających poznać nowe technologie i rozwiązania. Decerto tworzy oraz rozwija duże i skomplikowane systemy, wymagające szerokiego know-how, zarówno jeśli chodzi o wiedzę techniczną, jak i biznesową. Praca w Decerto pozwala poznać w praktyce wiele technicznych rozwiązań, technologii i architektur. Biorąc udział nie tylko w budowie systemów, lecz także w ich utrzymaniu, pracownicy zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie. Doświadczeni architekci pomogą wdrożyć się w nowe tematy i przekazać cenne wskazówki w zdobywaniu know-how. Decerto ceni i promuje pracowników kreatywnych, chcących się rozwijać i wnoszących nowe pomysły.

Oprócz kształcenia i rozwoju umiejętności inżynierskich, praca w Decerto pozwala nabyć umiejętności zarządzania i pracy w zespole. Każdy programista lub analityk w drodze rozwoju może, w zależności od własnych predyspozycji, zostać architektem lub kierownikiem zespołu/projektu, rozwijając zdolności menadżerskie. Praca menadżerska bardzo często wymaga interakcji i działania w środowisku korporacyjnym, dlatego kierownik rozwija również umiejętności pracy w korporacji.

Wszyscy pracownicy mogą poszerzać i lepiej systematyzować swoją wiedzę, przygotowując się do egzaminów certyfikacyjnych. Firma wspiera pracowników chcących się certyfikować, sponsorując egzaminy oraz uwzględniając je w harmonogramie pracy. Preferowane są wszystkie certyfikaty związane z technologicznym know-how firmy, jednak lista certyfikatów i egzaminów jest dowolna. Inicjatywa należy do pracowników.

Rekrutacja

Decerto prowadzi stałą rekrutację na wymienione wyżej stanowiska. Proces rekrutacyjny polega na przeprowadzeniu jednej lub dwóch rozmów z kandydatem do pracy. Nie przeprowadzamy testów. Najważniejsze nie jest również „bogate CV”. Najbardziej cenimy inteligencję, umiejętność myślenia oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Posiadane doświadczenie i wiedza techniczna są ważne, jednak nie decydujące. Do pracy w Decerto pożądane są osoby pracowite, ambitne, a także szukające rozwiązań, a nie problemów. Dodatkowe atuty to szczerość, otwartość, jak również ciekawa osobowość kandydata do pracy.

Staramy się być elastyczni i w szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie dostosować się z procesem rekrutacyjnym do sytuacji kandydatów (np. w przypadku, gdy ktoś mieszka daleko od Warszawy, pierwszą rozmowę możemy przeprowadzić telefonicznie). W zależności od oczekiwań nowych pracowników możliwe są różne formy zatrudnienia.

Integracja

Wiemy, jak ważna jest właściwa współpraca i zaufanie wśród pracowników. Dlatego oprócz wspólnej pracy organizujemy również imprezy integracyjne w postaci wspólnych wyjazdów (także zagranicznych) lub spotkań okolicznościowych. Tradycją w Decerto stały się firmowe wyjazdy na żagle.

Zobacz co robimy